Financování kampaně

Dává Vám tato kampaň za respektování odborných požadavků vládou ČR smysl?
Chcete také dostatek kvalitní vody pro sebe a své děti a živou zdravou krajinu?
Pak kampaň podpořte kapkou své vlastní aktivity, anebo kapkou peněz přes darovací formulář Darujme.cz

Pokud jste organizace a chcete zde prezentovat svou společenskou odpovědnost prostřednictvím svého loga s odkazem na vaše webové stránky, vystavíme vám fakturu za reklamu se smluvní cenou.
Stačí zaslat na e-mail web.administrator@ekodomov.cz logo vaší organizace ve formátu JPG nebo PNG na bílém nebo transparentním pozadí, fakturační údaje a částku k fakturaci.
Peníze můžete poukázat na transparentní účet spolku Ekodomov, z.s. vedený u Fiobanka, a.s., č. ú.: 2200296634/2010.

Děkujeme.