Dopis

E-mailový dopis svému poslanci

E-mailový dopis svému starostovi

Na webových stránkách poslanecké sněmovny si vyberte Váš kraj, pak klikněte na jméno poslance, kterého chcete e-mailem oslovit. Otevře se Vám karta poslance a na pravé straně karty v modrém poli je bílý rámeček s textem „můžete mi napsat“. Kliknutím na tento odkaz se Vám otevře okno pro psaní e-mailů a nyní můžete začít psát Vaši zprávu.

Pro jednoduchost jsme pro Vás připravili vzorový text, který můžete pro použití v e-mailu z této webové stránky zkopírovat.

Do předmětu e-mailu můžete uvést:

Voda pro každého – pro živou půdu a zdravou krajinu

Do textové části e-mailu můžete uvést:

Vážená paní poslankyně, pane poslanče,

dovoluji si Vás oslovit s informací o kampani https://vodaprokazdeho.cz/ Voda pro každého – pro živou půdu a zdravou krajinu,
jejímž cílem je zlepšit stav životního prostředí v našich obcích, zvýšit kvalitu a množství vody v krajině, snížit kontaminaci pitné vody hnojivy a pesticidy, omezit splavování půdy z polí, eliminovat hospodářské a společenské škody a zvýšit kvalitu života.

Půda vždy byla bohatstvím, které bylo ve středu pozornosti vládců a panovníků. Díky dekretům o půdě z roku 1917, kterými V. I. Lenin vyvlastnil půdu velkostatkářům, vyhrál bolševickou revoluci. Půda byla středem pozornosti i u nově vzniklé Československé republiky. Před 100 lety odstartovala v Československu pozemková reforma a do roku 1947 změnilo majitele 2,7 milionu ha půdy, kterou získalo 789 tis. nových vlastníků – přídělců.

Díky násilné kolektivizaci po roce 1948 a událostem po roce 1989 většina potomků těchto přídělců nenašla k půdě potřebný vztah. V současné době pracují v zemědělství necelá 2% pracujících. Do zemědělství putuje 30% evropských dotací a k tomu přidáváme další miliardy z našeho státního rozpočtu. Máme tu opět velkostatkáře. 65% zemědělské půdy v ČR obhospodařuje 7% zemědělských podniků. Vzhledem k vyplácení dotací na plochu končí u těchto podniků také většina dotací.

I když k těmto podnikům přichází nejvíc dotací z daní nás, daňových poplatníků, jejich péče o pozemky, vodu a krajinu je v řadě případů devastující. Poškozují krajinu, půdu, zdraví obyvatel a dobré jméno zemědělství. Špatnou péči umožňuje nastavení podmínek pro čerpání dotací. 

Konkrétní podmínky čerpání dotací si samostatně nastavuje naše vláda na základě stanovisek odborníků, která však doposud nebyla akceptována v plném rozsahu. Evropská unie určuje členským státům pouze účel dotací. 

Právě v těchto dnech odborníci připravují svá stanoviska pro správné nastavení dotační zemědělské politiky, která zásadním způsobem ovlivní kvalitu půdy, život a množství vody v krajině na příštích 7 let (2020-2027).

Proto si Vás, svého voleného zástupce v Poslanecké sněmovně ČR, dovoluji touto cestou požádat o interpelaci předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše a Ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., aby upřednostnili zájmy občanů České republiky před individuálními zájmy velkopodnikatelů a aby zveřejnili, jak zapracovali odborné připomínky k nastavení čerpání dotací uvedené na https://vodaprokazdeho.cz/domu/spolecne-prohlaseni-odborniku-k-peci-o-pudu-a-vodni-zdroje/.

Děkuji

Na webových stránkách své obce naleznete kontakty na starostu a nyní už jen stačí sjednat si schůzku.

Pokud preferujte e-mailovou komunikaci, připravili jsme pro Vás vzorový text, který můžete pro použití v e-mailu z této webové stránky zkopírovat.

Do předmětu e-mailu můžete uvést:

Voda pro každého – pro živou půdu a zdravou krajinu

Do textové části e-mailu můžete uvést:

Vážená paní starostko/pane starosto,

dovoluji si Vás oslovit s informací o kampani Voda pro každého – pro živou půdu a zdravou krajinu, https://vodaprokazdeho.cz/.
jejímž cílem je prostřednictvím odborně správného nastavení zemědělských dotací zlepšit stav životního prostředí v našich obcích, zvýšit kvalitu a množství vody v krajině, vyloučit kontaminaci pitné vody hnojivy a pesticidy, omezit splavování půdy z polí, eliminovat hospodářské a společenské škody a zvýšit kvalitu života.

Evropská unie určuje členským státům pouze účel a celkový rámec zemědělských dotací. Konkrétní podmínky čerpání dotací nastavuje naše vláda nařízením vlády. Chceme proto, aby byly při vyplácení dotací upřednostněny zájmy občanů České republiky před individuálními zájmy podnikatelů, aby peníze z našich daní byly využity k celospolečenskému prospěchu, sloužily veřejnému zájmu a nevznikaly majetkové škody.

S ohledem na skutečnost, že Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro 2018 – 2022  popisuje rizika kontaminace pitné vody zemědělskou chemií Vás žádáme, abyste v souladu s § 159 obřanského zákoníku konal/a s péčí řádného hospodáře jste zajistil/a jste dostupnost informací o zemědělské chemii používané v okolí zdrojů obecní pitné vody i občanských studní (viz https://vodaprokazdeho.cz/domu/mame-problem/) a prověřil/a, že pitná voda v obci není touto chemií kontaminovaná a nevytváří pro obyvatele obce žádná rizika.

Zároveň si Vás dovoluji požádat o aktivní oslovení poslanců, kteří zastupují naši obec v poslanecké sněmovně, aby se zasadily o nastavení podmínek vyplácení zemědělských dotací v souladu s odbornými požadavky, které zajistí návrat organické hmoty do půdy a obnovu ekologických funkcí půdy. 

Dále si Vás dovoluji požádat, abychom my, občané naší obce, byli informováni o Vašich krocích a výsledcích, které byly dosaženy.

Děkuji.