Petice

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

V Praze dne 17. 12. 2018

Petice: Voda pro každého – pro živou půdu a zdravou krajinu

Vážený pane předsedo vlády České republiky,

my, signatáři této petice, Vás žádáme, abyste z titulu předsedy vlády, který podepisuje nastavení dotačních podmínek pro zemědělské podniky a odpovídá za práci ministra zemědělství, respektoval stanoviska odborníků k péči o životní prostředí, půdu a vodní zdroje.

Žádáme Vás, aby dotace, vyplácené z našich daní a daní občanů ekonomicky silnějších západoevropských států, byly podmíněny celospolečenskou prospěšností.

Žádáme Vás, aby systém vyplácení dotací podporoval odpovědné hospodaření, život v krajině i v půdě, minimalizoval aplikaci nebezpečné chemie a podporoval zadržování vody v půdě.

Žádáme Vás, aby diskuse o nastavení podmínek čerpání veřejných prostředků ze zemědělských dotací byla transparentní a zohledňovala požadavky ze Společného prohlášení odborníků k péči o půdu a vodní zdroje v České republice v aktuálním znění zveřejněném na https://vodaprokazdeho.cz/domu/spolecne-prohlaseni-odborniku-k-peci-o-pudu-a-vodni-zdroje/. K 16. 12. 2018 byly zveřejněny následující požadavky:

  • Podporovat výrobu a využívání kompostů, pěstování zeleného hnojení a aplikaci statkových hnojiv na úkor průmyslových hnojiv.
  • Podporovat systémy integrované produkce a ochrany rostlin, které přirozeným způsobem chrání rostliny a snižují spotřebu postřiků na ochranu rostlin (pesticidů).
  • Podporovat práci s půdou a investice do půdy (meziplodiny, podsevy, bilanční hnojení, střídání a množství plodin) prostřednictvím systému hodnocení (bonifikace / bodový systém) na podporu “zdraví půdy” s cílem zachovat život v půdě, podpořit rozvoj mikroorganismů a stabilitu půdní struktury, včetně sledování množství a poměrů živin na zemědělských pozemcích.
  • Nastavit pravidla pro omezení velikosti půdních bloků pro pěstování jedné plodiny podle místních podmínek na 20 – 40 ha.
  • Podporovat tvorbu a údržbu malých vodních ploch a údržbu vodotečí.
  • Podporovat tvorbu krajinných prvků a rozvoj agrolesnictví.
  • Při nastavování ekonomických nástrojů a hodnocení přínosů a dopadů započítávat všechny externality.
  • Zavést systematickou podporu vzdělávání na všech úrovních a výměnu zkušeností se špičkovými pracovišti ve světě pro vzdělávání expertů.

Věříme, že respektování odborných požadavků povede k potřebnému zlepšení péče o zemědělské pozemky v České republice.

Petiční výbor ve složení:

Tomáš Hodek                                                Ing. Kateřina Koubová
V Podbabě 2602/29b                                   Tusarova 17
160 00 Praha 6                                              170 00 Praha 7

Oprávněný zástupce petičního výboru: Tomáš Hodek