Co můžeme udělat pro vodu v krajině

Předseda vlády odpovídá za celou vládu. Je tedy klíčovou osobou, která rozhoduje, jaké nastaví jednotlivým zemědělcům podmínky pro čerpání dotací a jak budou využity peníze od nás, daňových poplatníků. V organizaci Ekodomov se již více než 15 let intenzivně věnujeme problematice kompostování a péče o půdu. Ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi podporujeme správnou zemědělskou praxi. Nyní jsme shrnuli požadavky odborníků k péči o půdu a vodní zdroje. Konzultovali jsme jejich proveditelnost se zemědělci a na podporu těchto požadavků jsme připravili petici Voda pro každého, pro živou půdu a zdravou krajinu, kterou můžete podepsat zde.

Zástupci České ornitologické společnosti a Českomoravské myslivecké jednoty se podílejí v pracovních skupinách na přípravě studií, které jsou podkladem pro nastavování podmínek pro čerpání dotací. Protože zkušenost z minulosti ukazuje, že na jejich odborná stanoviska nebyl brán zřetel, připravili na podporu těchto odborných stanovisek petici „Vraťme život do krajiny!“.
Petici podepište zde.

V zastupitelské demokracii si volíme své poslance, aby hájili naše zájmy. Aby tak mohli činit, potřebují znát zájmy svých voličů. Připravili jsme proto pro Vás jednoduchý vzor e-mailového dopisu, kterým můžete oslovit svého poslance. Poslance, který Vás zastupuje, jste nevolili? Nebo jste nebyli vůbec volit? I tak mu bez obav napište. Při první schůzi každý poslanec slibuje, že bude svůj mandát vykonávat v zájmu všeho lidu, to znamená i v zájmu Vašem. Napište svému poslanci – návrh dopisu a e-mailové adresy najdete zde.

Zemědělská činnost se bezprostředně dotýká života v obcích. Právě nyní probíhá projednávání a vytváření podmínek které ovlivní čerpání zemědělských dotací a tím i kvalitu hospodaření v krajině na příštích 7 let. Změna k lepšímu je možná právě nyní. Vyhledejte si na webových stránkách kontkakty na starostu. Napište nebo zavolejte svému starostovi, informujte ho o kampani „Voda pro každého – pro živou půdu a zdravou krajinu“ a vyzvěte ho, aby se zasadil o lepší životní podmínky v obci, hájil nezávadnost a dostupnost pitné vody, svým hlasem přispěl ke zdravějšímu prostředí s živou krajinou, živou půdou a dostatkem vody. Návrh dopisu naleznete zde.

Na osobní e-mail si určitě vystačíte sami, použijte libovolné informace, které uznáte za vhodné. Pamatujte jen, že některé servery mají ochranu proti rozesílání hromadných e-mailů. Je proto lepší posílat e-maily v dávkách cca do 30 e-mailů. Rovněž připomínáme, že pokud všechny příjemce e-mailů uvedete jako příjemce, nebo jako příjemce v kopii, obdrží všichni obeslaní v záhlaví kontaktní e-maily na všechny osoby, které byly v rozesílce. Pokud chcete skrýt adresy obesílaných, můžete e-mail adresovat sami sobě a všechny ostatní dát do skryté kopie.

Sledujte a sdílejte informace. Na našem webu pravidelně zveřejňujeme informace a novinky týkající se kampaně. Pokud chcete dostávat informace e-mailem a doposud jste nepodepsali petici premiérovi, můžete tak učinit zde a na základě Vašeho souhlasu Vás budeme pravidelně informovat o postupu kampaně.

Využívejte sociální sítě. Dobrou zprávu, že změna je možná, Vaši přátelé zdviženým palcem rádi ocení. Na facebooku jsme založili skupinu „Nalijme si čisté vody – VODA PRO KAŽDÉHO pramení z půdy!“, do které se můžete přihlásit. Budete pak informováni o nových příspěvcích a sami můžete své příspěvky vkládat.

Abychom během velmi krátkého času, který zbývá, prosadili správné nastavení dotačních podmínek v souladu s odbornými požadavky, musíme právě nyní

  • shromažďovat, třídit a zveřejňovat relevantní informace
  • spolupracovat s profesionály
  • optimálně využívat možnosti sociálních sítí
  • vytvářet servis, který Vám umožní jednoduché a smysluplné zapojení se do kampaně

Pro tyto účely potřebujeme finanční podporu. K vašim darům můžeme vystavit darovací smlouvu – dar si odepíšete z daní. Vaše dary jsou ukládány na transparentní účet spolku Ekodomov, kde je rovněž vidět způsob použití získaných prostředků. 

Jste-li firma, můžeme Vám fakturovat smluvní náklady na reklamu.
Na finanční podporu kamapně přejděte zde.

Témata této kampaně řeší každý z nás, neboť se bezprostředně dotýkají kvality našeho života, našeho fyzického i psychického zdraví. Dost možná jste právě vy tou správnou osobou nebo firmou, která dokáže efektivně komunikovat změnu dotačních podmínek. Možná, že zrovna vy máte nápad a možnosti jak realizovat vlastní kampaň, která přispěje ke zlepšení stavu naší krajiny a přírody. Pusťte se do toho a my vás rádi podpoříme. Dejte nám o sobě vědět ve facebookové skupině.

Názor každého je důležitý. Žijeme ve svých představách a „bublinách“ a to, co je snadno pochopitelné pro jednoho, může být zcela nesrozumitelné pro druhého. Zdraví, množství a kvalita vody a půdy se dotýká každého z nás. Jakákoli změna, i ta pozitvní, je ovlivněna zájmem většiny z nás. Zde nám můžete sdělit co můžeme v komunikaci vyplepšit B.

Rozhovor s biologem
Pavlem Šremerem
Rozhovor s agronomkou
Michaelou Budňákovou
Rozhovor s hydrogeologem
Arne Springorum
Příroda nabízí geniální chlazení zdarma, jen jí to musíme umožnit
Klimatickou změnu můžeme
regionálně ovlivnit
Organická hmota v půdě je nutná
pro udržení vody v krajině

Stav půdy ovlivňuje klimatickou změnu 

V poslední době se hodně hovoří o pozitivním vlivu vegetariánství či veganství na uhlíkovou stopu. Větší pozornost by si však zaslouží samotná půda a zejména podíl organické hmoty a humusu. Čím více organické hmoty (organických hnojiv) dáme do půdy, tím více do půdy uložíme uhlíku, který by jinak byl uvolněn do atmosféry. Sequestrace uhlíku tak významně ovlivňuje celkovou bilanci plynů uhlíku v atmosféře.

Organická hmota v půdě je největší zásobárnou použitelné vody 

Vpůdě s dostatkem organické hmoty vytváří vytváří mikroorganismy humus, aby si do jeho pórů zachytili vodu pro svojí potřebu v době sucha. Pro vodu v krajině je proto důležité krmit tyto mikroorganismy organickou hmotou (organickými hnojivy) a neničit je chemií. 

SKYFILM - Živý plášť planety Země - GEODERMA

Další videa o půdě a kompostování najdete na http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/tv-spoty-a-videa/.