Co můžeme udělat pro vodu v krajině

Každoročně končí na skládkách okolo 1 milionu tun bioodpadu, který by mohl být vytříděn, zkompostován a vrácen do půdy. Obce zavádějí oddělený sběr bioodpadu, jeho využitelnost však záleží na nás. Bioodpad musí být čistý bez příměsí nekompostovatelných a nebezpečných látek.
Více jak třídit zde

Vysoce kvalitní kompost si můžete snadno vyrobit přímo ve svém bytě, nebo kanceláři a ideálním pomocníkem je vermikompostér. Pomocí žížal získáte voňavý jedinečný vermikompost, který využijete k pěstování v květináčích, na předzahrádkách, balkonech a střechách. Více o vermikompostování zde

Většina z nás bydlí v bytech. I když zrovna nemáme kompostér přímo kuchyni, nebo na chodbě, či balkóně, můžeme kompostovat společně se sousedy v tzv. komunitním kompostéru. Stačí, aby se mezi sousedy našel jeden hrdina, který bude na kompostování dohlížet, povolení majitele pozemku k umístění kompostéru a pak už stačí umístit kompostér a dílo může začít. Kompost okolo domu zadrží vodu v půdě a v letních vedrech je odpařující voda z půdy nejlepší a nejvýkonnější klimatizací.
Více o komunitním kompostování zde

Společenská odpovědnost firem může mít zcela praktickou podobu, která navíc efektivně působí proti klimatické změně, přispívá ke snižování CO2, zkvalitňuje životní prostředí a předchází vzniku odpadů. To všechno nabízí kompostování ve firmách, které navíc přináší zcela přirozený dlouhodobý teambuilding. Není totiž problém koupit kompostér a začít kompostovat, důležitý je vydržet a pak společně sdílet radost z týmové práce a dosažení cíle při zužitkování vlastních zbytků na kompost, který obohatí květináče a půdu ve firmě a jejím okolí. Více o kompostování ve firmách zde

Pokud patříte ke šťastlivcům, kteří mají vlastní zahradu, nebo jiný pozemek, je kompostování přirozeným prostředkem k využití posekané trávy, shrabaného listí, naštěpkovaných větví, plevele a dalších materiálů ze zahrady. Stejně jako pro lidi je zdravá pestrá strava i kompost rád uvítá veškeré zbytky z vaší kuchyně. Vlastnoručně vyrobený kompost je pak ne jen radostí ale i nejlepším hnojivem pro vaši zahradu. Více o kompostování na zahradě zde.

Zadržování vody do barelů a nádrží je omezené jejich kapacitou. Přitom pouhých 6-7 cm dobré hrudkovité půdy dokáže pojmout na každém čtverci 10 x 10 m až 2,5 m3 vody. Minimalizace zpevněných ploch a zasakovací plochy tak vytvářejí v krajině přirozenou akumulaci vody. Tato voda je pak zpětně využívána rostlinami, které se odparem vody ochlazují. Místo pevných ploch, které se v létě rozpálí na 55°C, můžeme mít okolo domů zeleň, která v horkých dnech chladí a její povrch má okolo 20°C.

Zejména listnaté stromy dokážou využívat k ochlazování svého okolí vodu i z větších hloubek. Stromy poskytují stín rostlinám i nám, lidem. Stín chrání povrchy před přehříváním, v přírodě vytváří mikroklima, které pomáhá udržet vodu v krajině. Stromy zároveň při svém růstu z atmosféry využívají CO2 pro budování dřevní hmoty. Stromy tak aktivně působí na snižování množství skleníkových plynů v atmosféře. Stíněním půdy vytvářejí mikroklima, které pomáhá udržet více vody v půdě.

Stejně jako stromy i keře a tráva poskytují půdě stín a chrání ji před vysycháním.  Zlepšují tak možnosti mikrobiálního života v půdě, který je důležitý pro tvorbu humusu – kapilár a malých mikrokalíšků pro zachytávání vody. Když na místech, kde nepotřebujeme chodit, uděláme květnou louku, nabídneme pastvu našim očím, včelám i dalšímu hmyzu.

Co se nerozpálí, není potřeba chladit a tím se šetří spotřeba energie a naše peněženka. Tak nějak lze v jednoduchosti popsat přínos zeleně na střechách. Zeleň na střechách může být i produkční. Vedle chladícího efektu, tak mohou střechy sloužit i k samozásobení obyvatel.

Najděte si svého ekologického zemědělce a odebírejte od něj jeho zemědělskou produkci. Hospodaření bez chemie je tradiční způsob hospodaření, který je starý více jak 10 000 let. Hospodář se vždy pečlivě staral o miliardy maličkých pomocníků v půdě, bez kterých si nebylo možné hospodaření představit. Moderní technologie, velké stroje, znalosti genetiky, chemie a výživy rostlin nahradily práci živočichů v půdě, ze zemědělství jsme udělali průmysl, navýšili výnosy rostlin a chvíli to vypadalo, že jsme přírodu přechytračili. Každá chemie je však zásahem do přirozeného ekosystému v půdě, v krajině a nyní zjišťujeme, že bez života v půdě si poradit nedokážeme. Ekologické hospodaření s minimem chemie proto představuje cestu ke dlouhodobě udržitelné zdravé půdě, zdravým potravinám, čisté vodě a kvalitnímu životnímu prostředí.

I když se všichni budeme pečlivě starat o své zahrádky, ovlivníme jen asi 2% půdy v České republice. Rozhodující vliv proto má zhruba 1% našich spoluobčanů, kteří pracují v zemědělství, kterým prostřednictvím zemědělských dotací 99% obyvatel naší země přispívá na jejich práci. Protože i v zemědělství panuje konkurenční prostředí a zemědělec se chce uživit, přizpůsobuje svoji práci ekonomickým podmínkám, které nastavuje Česká vláda na základě požadavků úzké skupiny zemědělců hospodařících na největším území. Je tedy na nás 99%, abychom požadovali, aby za naše peníze byla péče o naší krajinu kvalitní, měli jsme tu zdravou půdu, produkující zdravé potraviny, lesy se zvěří, čisté řeky s dostatkem vody bez pesticidů. Za tímto účelem jsme oslovili odborníky, aby ve společném prohlášení definovali požadavky na péči, které k tomuto cíli mohou vést.

Rozhovor s biologem
Pavlem Šremerem
Rozhovor s agronomkou
Michaelou Budňákovou
Rozhovor s hydrogeologem
Arne Springorum
Příroda nabízí geniální chlazení zdarma, jen jí to musíme umožnit
Klimatickou změnu můžeme
regionálně ovlivnit
Organická hmota v půdě je nutná
pro udržení vody v krajině

Stav půdy ovlivňuje klimatickou změnu 

V poslední době se hodně hovoří o pozitivním vlivu vegetariánství či veganství na uhlíkovou stopu. Větší pozornost by si však zaslouží samotná půda a zejména podíl organické hmoty a humusu. Čím více organické hmoty (organických hnojiv) dáme do půdy, tím více do půdy uložíme uhlíku, který by jinak byl uvolněn do atmosféry. Sequestrace uhlíku tak významně ovlivňuje celkovou bilanci plynů uhlíku v atmosféře.

Organická hmota v půdě je největší zásobárnou použitelné vody 

Vpůdě s dostatkem organické hmoty vytváří vytváří mikroorganismy humus, aby si do jeho pórů zachytili vodu pro svojí potřebu v době sucha. Pro vodu v krajině je proto důležité krmit tyto mikroorganismy organickou hmotou (organickými hnojivy) a neničit je chemií. 

SKYFILM - Živý plášť planety Země - GEODERMA

Další videa o půdě a kompostování najdete na http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/tv-spoty-a-videa/.